Meinjob.at
Search
Quality Manager

Quality Manager

VeröffentlichtVeröffentlicht: vor 1 Monat
Vollzeit

Naším klientom je známa medzinárodná výrobná spoločnosť, ktorá je súčasťou úspešnej globálnej skupiny. Jej produkty nachádzajú uplatnenie v rôznych výrobných odvetviach, predovšetkým ale v celom hodnotovom reťazci v automobilovom sektore a v strojárenskej výrobe. Dôležitým faktorom úspechu a najväčším aktívom spoločnosti je veľmi motivovaný, profesionálne zdatný tím spolupracovníkov. S cieľom posilniť riadiaci tím slovenskej dcérskej spoločnosti (s lokalitou severne od Levíc a južne od Zvolena) hľadáme pre nášho klienta nového, vysokokvalifikovaného spolupracovníka (m/f/d) na pozíciu manažéra kvality.

Hlavné úlohy a zodpovednosti:

 • Implementácia stratégie kvality a operatívnych cieľov na prekročenie očakávaní zákazníkov.
 • Vedenie a rozvoj systému riadenia kvality, sledovanie KPI a zabezpečenie dodržiavania najvyšších štandardov kvality.
 • Aktívna spolupráca s internými a externými partnermi na technickej podpore výrobných a obchodných aktivít.
 • Vedenie, inšpirovanie a rozvoj tímu s cieľom dosiahnuť vynikajúce výsledky a rozvoj nových zručností.
 • Zabezpečenie dodržiavania pravidiel bezpečnosti, zdravia a environmentálnych predpisov.
 • Riadenie a neustále zlepšovanie systému riadenia kvality v súlade s najlepšími obchodnými praktikami.
 • Monitorovanie plnenia KPI´s, zabezpečenie dodržiavania termínov a rozpočtov.
 • Priame reportovanie riaditeľovi spoločnosti, reportovanie pre skupinu (v oblasti kvality)

Požiadavky:

 • Vysokoškolské vzdelanie v oblasti inžinierstva alebo metalurgie.
 • Ideálne cez 10 rokov pracovných skúseností v oblasti spracovania kovov, ideálne v automobilovom priemysle.
 • Znalosti procedúr a štandardov kontroly kvality špecifických pre výrobu kovových dielov v automobilovom priemysle.
 • Ideálne aj certifikácie ako Certified Quality Manager (CQM), Certified Quality Engineer (CQE), alebo Certified Quality Auditor (CQA)
 • Skúsenosť so systémami a štandardami kvality – ideálne ovládanie ISO 9001, IATF 16949, zásad Lean manufacturing a Six Sigma.
 • Zručnosti v štatistickej kontrole procesov (SPC) a analýze dát.
 • Skúsenosti s vykonávaním interných a externých auditov kvality.
 • Vynikajúca znalosť anglického a slovenského jazyka.
 • Vysoká úroveň komunikačných zručností, schopnosť riešenia problémov a proaktívneho prístupu.
 • Skúsenosti s vedením tímu a schopnosť motivovať ľudí k dosahovaniu vysokých výkonov.

Čo vám ponúkame:

 • Možnosť pracovať v medzinárodnej spoločnosti s vysokým štandardom kvality a inovácií.
 • Kariérny rast a rozvoj v rámci spoločnosti s pevným postavením na trhu.
 • Dynamické pracovné prostredie, kde je možné ovplyvňovať procesy a prispievať k strategickým rozhodnutiam.
 • Konkurenčný plat na úrovni ca. 3000 Eur mesačne (+ benefity a bonus podľa plnenia kpi´s)

Ak máte vášeň pre kvalitu a inovácie a chcete sa podieľať na rozvoji výrobkov, ktoré definujú štandardy v priemysle, pošlite nám pri záujme o túto pozíciu ref.no. 101,920 svoje podklady (CV v anglickom jazyku a krátky motivačný list s indikáciou možného termínu nástupu a očakávaného príjmu) emailom na adresu pliesovsky@isg.sk, alebo priamo cez náš kariérny portál ISG career portal. Prosíme vás, aby ste uvideli aj značku pozície.

S uchádzačmi spĺňajúcimi požiadavky pozície radi preberieme bližšie detaily na dôvernom osobnom rozhovore.
If you are interested in this challenging position we are looking forward to receiving your comprehensive application for ref.no. 101,920 preferably through our ISG career portal or via email.

Visit isg.com/jobs/search - here you can find new job offers every day.